Ako želite poslati novi prilog ili imate ideje, prijedloge, komentare i zamjerke, koje već niste ostavili kao komentar na prilog ili vijest, i dalje se možete javiti ekipi Rječnika preko e-mail. Za Pukija ili Ninu.

Za ovu verziju Rječnika dodali smo i zvaničnu kontakt formu:

vaše ime :
vaš e-mail :
tema :
vaš website :
poruka :
može ? :