Sam naziv potiče, vjeruje se, negdje sa početka prošlog milenijuma. Pretpostavka je da je nastalo ime od starohrišćanske crkve Sv. Spas, koja je vjerovatno bila negdje na njegovim padinama. Ostaci slične crkve, sa istim imenom su u selu Cetina. Brdo iznad Budve u Crnoj Gori također nosi isto ime. Svi oni su posvećeni Hristu i njegovom atributu Salvator (Spasitelj), pa i odatle ime SPAS. Samo brdo je prirodni fenomen na zapadnom obodu kninske kotline. Ono je izduženo, kupolasto sa zaravnjenim vrhom nekih stotinjak metara visine i nekoliko kilometara dužine. Na njemu je od najstarijih dana čovjek pravio naseobine bježeći od vlažne i često poplavljene kotline. Najstariji ostaci ljudskog boravka na njemu su iz neolita. Polovinom vrha brda u dužini od preko kilometra dominira dobro očuvana, veličanstvena tvrđava koju su u jedinstvenu cjelinu izgradili: stari Hrvati (gdje im je bio i kraljevski grad), Mlečani i Turci. Tu su ispod južnih padina i najstarije kuće u gradu koje svjedoče da se upravo tu i nalazio stari Knin. Odatle se grad, rastući polako, širio prema istoku i sjeveru zauzimajući sve više prostor kotline. Sa sjeverne strane brdo ograničava riječica Butižnica koja se u neposrednoj blizini ulijeva u rijeku Krku. Na sjevernim padinama brda je borova šuma. Te padine se strmo spuštaju prema Bulinom mostu, rijeci Krki i Butižnici. Istočne padine su nešto blaže strmine i pločno se spuštaju prema gradu. Ove padine su sa mnoštvom proplanaka ograđenim kamenim ogradama i one su vlasništvo brojnih kninskih porodica. Nekoliko uskih i strmih ulica i stepeništa vodi ka vrhu prema tvrđavi, a samo jedna vodom izlokana naknadno prosječena staza vodi ka ostatku brda i sjevernoj strani prema spomeniku koga više nema. Živeći pod samim podnožjem brda djetinjstvo sam proveo i odrastao sam na njemu. Kao djeca smo na Spasu imali beskrajni prostor za igru. Tu su nas čekali bezbrojni proplanci, šipražje, šumarci, stijene i kratke pećine. Bilo je tu i opasnih mijesta koja nismo baš i izbjegavali. Takva je i padina ispod tvrđave koja se spuštala strmo prema streljani. Tu je uvijek bilo mnogo ostataka municije, bombi i šljemova. Sa druge strane brda, nasuprot gradu, od streljane pa do klaonice, uz desnu obalu prelijepe Krke pruža se čuvena Marunuša. Tu su bezbrojni kninski parovi prošetali, uz biserno plavu rijeku, ukrštajući romantično svoje sudbine i dajući puni doprinos njenom legendarnom imenu.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (glasova 34, prosjek: 4.06 od 5)
Loading ... Loading ...