dositejDimitrije Obradović, Dositej je veliki srpski pisac, reformator, prosvetitelj i putnik (40 godina je krstario Evropom). U dva navrata je bio i Dalmaciji, odnosno u Kninskoj krajini. Prvi put od 1761-1765. godine, kada je boravio u Kninskom Polju i u Kosovu, radeći kao učitelj. Drugi put se obreo u Plavnu gdje je također bio učitelj u “bratskoj kući” uz crkvu Sv. Đurđa i to od 1769-1771.g. Tu se i počeo baviti književnim radom došavši na ideju da piše nacionalnim jezikom, na prostom narodnom dijalektu. U Plavnu je i napisao svoje prvo književno djelo “Ižicu”. Rođen je u Čakovu, a to je danas rumunski Banat i to 1739. godine. Putujući Evropom i neumorno učeći na kraju je govorio devet svjetskih jezika. Bio je ministar prosvjete, diplomata i član Praviteljstvujušćeg Sovjeta mlade srpske države. Osnivač je Velike škole u Beogradu i Bogoslovije. Umro je 1811. godine u 72-oj godini života. Sahranjen je uz Vuka ispred Saborne crkve u Beogradu. “Za života je više vidio i znao nego do tada i jedan Srbin” po riječima Jovana Skerlića. U Kosovu kod Knina i u Plavnu su osnovne škole nosile njegovo ime, a ako se i to nije promijenilo. Ništa danas ne vrijedi ni ime ni tradicija, jer nema više dječije graje u tim školama. [pegor]

Krajem 18og vijeka boraveći u kninskom kraju Dositej je ispisao svoju poznatu Ižicu. Zanimljivo je da ju je koncipirao kao Rječnik, alfabetski organizujuci svoje tekstove. Ali za razliku od Kninskog Rječnika umjesto trivijalnosti i ponekog edukativnog detalja, Dositejev rječnik je prepun moralnih pouka kompiliranih iz hrišćanskog učenja, narodne pameti i ponekih filozofskih štiva. Jezik je narodni a knjiga je ispisana slavjanoserpskim pismom, neće vam trebati puno vremena da skužite znakove i samostalno čitate. Ovako počinje knjiga:

“Ko je u Plavnu i malo dana sa mnom postojao, i vidio, kolike knjige stoe mi nad glavom, neke meni prirodne slavjanske, neke eleno-grečeske, a neke italijanske, i tako tacitamente viču mi govoreći: “Čitaj nas, ne drži nas zaludu, budući nas donio iz Smirne i iz Venecije, čitaj nas, prolaze dani, prolazi mladost, protrčava vrieme, ben da con lento passo. Ko je to vidio i čuo mogao e poznati da ja mnoga posla imam i da odnikud nisam besposlen i da velika nužda prinudila me est provesti nekoliko vremena u ednoj kući, u kojej bi se čovjek sakrio ljeti od vrućine, a ne zimi od studeni – u kući, sa svie strana otvorenoj i punoj vode i snjega. Toliko djela kako rekoh imajući – ljubav Vaša est me podvigla, da se potrudim i da iz nekih eleno-grečeskih knjiga sostavim i na naš prosti jezik ispišem ovu bukvicu. Ja od tebe brate drugo ne iziskujem, nego kako sam i za ljubav ispisao, tako i ti za ljubav primi, brate ljubeznujuši! I zdravstvuj mi, so vsjemi na moju radost i konsolaciju. A ja ostajem, vama svako dobro, od Boga želeći.

U Plavnu, 1770, marta 16-og,

Jeromonah Dositej Hopovski”

Boraveći u Plavnu, kao što se vidi iz priloženog, Dositej je imao prilike upoznati lokalni narod i pojednice. Interesantno je da već pod slovom A i ide štivo:

” AKo ti je milo da štogođ dobro znades, znaj da sveti premudri ljudi, naši oci i sveti učitelji, krilima uma svoga esu preletili k visokoi mudrosti i poznali su što je dobro što li zlo. Poznali su što je dobro i sotvorili su, i nama su pokazali; kogođ sa njima bude hoditi doći će u Rai Božiji. Zašto mnogi puti čine se ljudima da su pravi ma dovode u dno adovo. Svi ljudi na svijetu radi bi da su bogati, ma e više siromaa. Svi umijadu govoriti ma malo ko kako bi valjalo. Svako misli da je pametan ako je i najmanitiji, ma kogođ misli i fali se da je najpametniji oni je najmanitiji. Zašto razumni ljudi učeći se, naučili su, pak im je milo svaki čas učiti i primati. Ma bezumni injoranti niti što znadu, niti hoće da nauče, ma i misle i govore, kao neki Trivun Torbica u Plavnu, koji se fali da je pametniji od sto drugih ljudi.”

Eto ti plavanjca…!

Ako vam se ovo sve čini zanimljivo evo, Stevinom zaslugom, skena primjerka Ižice zavedene u Oxfordskoj biblioteci 1940., štampanog u Beogradu 1836, pisanog u Plavnu 1770 – u pdf formatu (3.6Mb) [puki i stevo]


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (glasova 26, prosjek: 4.19 od 5)
Loading ... Loading ...